Log in
REFERENSSIT
PILOTTIHANKKEET

PILOTTIHANKKEET

VALTO 360º tarkastuspalveluratkaisuja on pilotoitu Suomessa. Jokaisella pilottiasiakkaalla on erilaiset tarpeet ja vaatimukset VALTO 360º ratkaisulle. Asiakkaitamme ovat suomalaiset teollisuusyritykset, energialaitokset ja oppilaitokset.

Pilottiesimerkit koskevat versiota VALTO 360 ° Inspection App Release 1.0

Outokumpu Oyj

Outokumpu Oyj

Outokummun terästehdas Torniossa käyttää VALTO 360° -palveluratkaisua happovarastosäiliöiden ja -putkistojen tarkastustulosten hallinnointiin ja työkohteisiin tehtäviin opastuksiin.

Kemin Energia ja Vesi Oy

Kemin Energia ja Vesi Oy

Kemin lämmöntuotantolaitoksilla VALTO 360° -palveluratkaisu on käytössä painelaitteiden tarkastustulosten hallinnassa, työkohteiden opastuksessa sekä ensiapu- ja sammutinpisteiden sijaintien opastuksessa ja määräaikaistarkastusten hallinnassa.

Lapin AMK

Lapin AMK

VALTO 360° -palveluratkaisu on Lapin AMK käytössä materiaalien käsittely- ja testauslaboratorion, testauslaitteiden kalibrointi tietojen hallinnoinnissa, testauslaitteiden käytön opastuksessa ja laboratorio tilan lämpötilamittaustulosten hallinnoinnissa.

Nykyiset ksovellusalueet

Nykyiset ksovellusalueet

VALTO 360° -palveluratkaisu on käytössä sekä tarkastustulosten hallinnoinnin työkaluna, että muissa opastusta ja visualisointia vaativissa kohteissa.

OPASTUS

VALTO 360° -palveluratkaisu on asiakkaidemme käytössä työkohteiden opastuksessa, omalle henkilökunnalle että ulkopuolisille työntekijöille ja virtuaalisena opetusmateriaalina oppilaitoksen opiskelijoille.

TURVALLISUUS

Asiakkaamme käyttävät VALTO 360° -palveluratkaisua ensiapuvälineiden ja pelastustoimenlaitteiden sijainnin opastukseen ja niiden tarkastusten ja testausten hallinnointiin, kuten myös pelastuslaitoksen virtuaaliseen koulutukseen.

TARKASTUKSET

VALTO 360° -palveluratkaisun avulla raportoimme asiakkaillemme tarkastustulokset, jopa reaaliajassa suoraan kohteelta.

LAITTEET

VALTO 360° -palveluratkaisua käytetään myös testauslaitteiden kalibrointien hallinnointiin, laitteiden käytön opastukseen ja testaustilojen lämpötilamittaustulosten raportointiin.