UKK

Mikä on VALTO 360°?

VALTO 360° on palveluratkaisu, jolla virtualisoimme asiakkaidemme toiminta- ja tuotantoympäristön. Teemme fyysisistä tiloista visuaalisen, digitaalisen kopion.

VALTO 360 ° on Software-as-a-Service (SaaS) pilvipalvelu, tarvittaessa myös On-Premise ratkaisu. Alusta on toimintaympäristö asiakkaiden laitosten, rakennusten, omaisuuden ja laitteiden visuaaliseen seurantaan sekä tarkasteluun.

VALTO 360° soveltuu useaan eri toimintaympäristöön sekä käyttötarkoitukseen.

Se auttaa hallitsemaan suuria ja monitahoisia projekteja materiaalitestaus ja -tarkastus (MTI) sekä teollisuus- ja rakennustarkastus (ICI) aloilla.

Mitä arvoa VALTO 360° tarjoaa asiakkailleni?

VALTO 360° nopeuttaa tarkastusprosesseja merkittävästi tehokkaalla dokumenttien hallinnalla. VALTO 360° tarjoaa asiakkaiden laitosten, rakennusten, omaisuuden, laitteiden jne. visuaalisen tarkastelun sekä dokumenttien hallinnan, ajasta ja paikasta riippumatta.

Miten VALTO 360° käytetään?

Visuaalinen käyttöympäristö käsittää asiakaskohtaisen navigointikartan, esim. tehdasasettelun 3D-mallina, virtuaalinen navigointikartan sekä panoraamanäkymät tuotantoympäristöön.

Virtuaaliympäristössä ​​kiinnostuksen kohteisiin (POI) voidaan lisätä esimerkiksi MTI-kohteiden sijainnit, turvalaitteet, evakuointitiet jne.

POI-pisteisiin voidaan linkittää useita eri dokumenttejä, kuten tarkastusraporteja, ohjeita, käsikirjoja jne.

Voinko käyttää VALTO 360° tarkastusraportointityökaluna?

Ei voi. VALTO 360°:n nykyinen versio tarjoaa yksinkertaisia ​​raportointityökaluja mittauksille, jotka eivät vaadi virallisia tarkastusraportteja esim. paksuus, digitaalinen radiografia, lämpötilat jne.

VALTO 360° ei korvaa työkaluja, joilla tehdään viralliset tarkastusraportit.

Parantaako VALTO 360° tarkastustulosten laatua?

Ei. VALTO 360°:n nykyinen versio ei sisällä tarkastustulosten kelvollisuustarkastuksia, mutta tarkastusprojektien hallinnan, suunnittelun, valmistelun, koulutuksen, palveluiden ja myyjien koordinoinnin laatu paranee huomattavasti.

Parantaako VALTO 360° tarkastusraporttien laatua?

Ei. VALTO 360°:n tavoitteena EI OLE korvata nykyisiä työkaluja, jotka koskevat virallisia tarkastusraportteja.

Tarjoaako VALTO 360° nopeamman prosessin mittausten tekemiseen paikan päällä?

Ei. VALTO 360°:n nykyinen versio ei tue mittausten tekemistä. Kaikki mittaukset on suoritettava asianmukaisilla tarkastuslaitteilla, materiaaleilla, menetelmillä ja prosesseilla.

Nopeuttaako VALTO 360° tarkastusprosesseja?

Kyllä, merkittävästi. Noin 40% tarkastajien ajasta käytetään kohteiden löytämiseen. VALTO 360° sovelluksella työntekijät, tarkastajat, virkamiehet, myyjät ja muut sidosryhmät löytävät sijainnit sekä kohteet nopeasti ja luotettavasti.

Kaikki kohteeseen liittyvät asiakirjat, esim. tarkastusraportit, ohjeet, ohjeet, käsikirjat jne. löytyvät viipymättä halutusta POI-pisteestä.

Lisäksi VALTO 360°:ta voidaan käyttää palveluiden ja toiminnan suunnitteluun, aikataulutukseen, valmisteluihin, koulutukseen ja koordinointiin.

Parantaako VALTO 360° tarkastusasiakirjojen luotettavuutta?

Ei. Mittaukset ja niihin liittyvät raportit tehdään erikseen VALTO 360°:sta. VALTO 360° tarjoaa vain helpon ja nopean pääsyn tarkastusasiakirjoihin sekä muuhun digitaaliseen materiaaliin.

Parantaako VALTO 360° tarkastusasiakirjojen jäljitettävyyttä?

Kyllä, merkittävästi. Virtuaaliympäristössä kaikki kiinnostuksen kohteet (POI) voidaan linkittää asiakkaiden asiakirjoihin. VALTO 360°-käyttäjillä on välitön pääsy kaikkiin kohteeseen liittyviin asiakirjoihin.

Kuinka monta VALTO 360°-asiakasta DEKRAlla on tällä hetkellä?

VALTO 360° on tällä hetkellä konseptivaiheessa (PoC). Meillä on tällä hetkellä rajattu määrä pilottiasiakkaita Suomessa sekä Euroopassa. Uusien pilottiasiakkaiden osalta ota yhteyttä Eero Sutiseen([email protected]).

Molentum Oy