Valto360

TIETO AINA SAATAVILLA

siellä, missä sitä tarvitaan

Lue lisää
Valto360

NÄE, TARKASTELE, NAVIGOI

NÄE, TARKASTELE, NAVIGOI
Lue lisää
Valto360

TUOTANTO- RESURSSIT HALLINTAAN

tehoa datan hyötykäyttöön

Enemmän kuin näkyvä maailma

Ihmisellä on taipumus hahmottaa ympäristönsä visuaalisesti.
Näkyvä todellisuus on kuitenkin vajavainen kuva kokonaisuudesta,
kaikesta siitä tiedosta, mitä ympäristömme sisältää.

Valjastamalla saatavilla oleva tieto arkikäyttöön, meillä on lähes rajaton potentiaali rakentaa parempi todellisuus.
Toimivassa maailmassa tarvittava informaatio on saatavilla heti, siellä missä sitä tarvitset.

Ratkaisukeskeinen kokonaisuus

VALTO360° ratkaisuilla tuetaan asiakkaan operatiivista toimintaa. Käytännönläheinen tekeminen näkyy myös blogikirjoituksissa, joista löytyy asiantuntijoiden kokemuksista ja huomioista työelämästä, sekä infoa Valton ominaisuuksista.

Oikotie tietoon ja tilanhallintaan

VALTO360° on visuaalinen käyttöliittymä ja näkymä tiloihin sekä siellä sijaitsevaan informaatioon. Nopea oikotie raportointiin, dokumentointiin ja monitorointiin.

Tehokas toimintaympäristö

VALTO on sovellus ja työkalu, joka laajentaa digitaalisen maailman osaksi arkista liiketoimintaa, vapauttaa resursseja tekemään eri asiat paremmin, turvallisemmin sekä joustavammin. Se on toiminnallinen näkymä yrityksen tietoon ja tiloihin, parantaen operatiivista toiminta- ja kustannustehokkuutta merkittävästi.

Digitaalinen kaksonen

VALTO360° on näkymä laajennettuun todellisuuteen, joka yhdistää digitaalisen- sekä reaalimaailman toimivaksi kokonaisuudeksi. Digitaalinen kaksonen on ensiaskel kohti arkista ja käytännönläheistä metaversum -maailmaa.