Valto360

VALTO360º

DATA, RESURSSIT JA TUOTANTOYMPÄRISTÖ HALLINTAAN

Data on tämän päivän keskeinen tuotantoresurssi. VALTO on toiminnallinen näkymä yrityksen tietoon ja tiloihin. Hajallaan sijaitseva data kerätään siihen pisteeseen missä sitä tarvitaan, ja valjastetaan hyötykäyttöön. Informaation välitön saatavuus parantaa toiminta- ja kustannustehokkuutta merkittävästi.

DOKUMENTIT, RAPORTIT, MONITOROINTI

VALTO360° on kehitetty tilojen ja toimintojen hallintaan sekä tuotantoteollisuuden raportointiin, dokumentointiin ja monitorointiin.

Asiakkaan eri järjestelmissä ja hakemistoissa hajallaan oleva tieto näytetään siellä missä sitä tarvitaan, ajasta ja paikasta riippumatta.

Palvelu on käytettävissä kaikilla yleisillä päätelaitteilla ja selaimilla. Kohdetietoa voidaan tarkastella milloin tahansa, mistä tahansa, käymättä paikan päällä.

 • Nopeampi kohteiden löytyminen
 • Parantaa yhteistyötä, työn sujuvuutta ja turvallisuutta kohteessa
 • Digitaaliset aineistot heti saatavilla
 • Parantaa tietojen jakamisen luotettavuutta ja laatua
 • Intuitiivinen käyttöliittymä ja navigointi
 • Käyttäjäystävällinen, käyttäjä voi tarkastella, etsiä ja lisätä kohdetietoa sekä navigoida tuotantotiloissa
 • Virtuaalinen perehdytys, valmistelut ja koulutukset

KOLME KOVAA YDINTÄ

TURVALLISUUS

on yritystoiminnan yksi tärkeimmistä perusteista. VALTO voidaan hallita ja ylläpitää työturvallisuutta sekä työympäristön turvallisuutta.

TUOTTAVUUS

rakentuu tarvittavan informaation optimaalisesta käytöstä. VALTO sisältää toimintatilassa olevan tiedon ja sen hallinnan. Digitaalinen kopio fyysisestä tilasta auttaa tilanhallintaa ja työnohjausta, sekä toimintojen koordinointia, myös ilman fyysistä läsnäoloa.

TOIMINTAPROSESSIT

suunnittelu, ohjaus ja seuranta toimii keskitetysti halllintapaneelin kautta.Visuaalinen kokonaiskuva eri toiminnoista, tehtävistä, niiden statuksesta sekä sijainneista rakentavat selkeän kuvan toimintaprosessien tilasta ja toimintaympäristöstä.

Enemmän kuin osiensa summa

TOIMINNALLISUUS

VALTO360° on useita toimintaa parantavia ominaisuuksia työprosessien optimointiin ja hallintaan. Digitaalisen aineiston hallinta sekä projektien sujuva koordinointi parantaa resurssi- ja kustannustehokkuutta.

 • NÄKYMÄT TILOIHIN JA SIJAINTEIHIN

  NÄKYMÄT TILOIHIN JA SIJAINTEIHIN

  Käyttöliittymä on visuaalinen näkymä yrityksen tiloihin. Tilat esitetään selkeästi pohjapiirustuksina, 360°-valokuvina ja 3D-malleina.

 • INFORMAATIOPISTEET (POI)

  INFORMAATIOPISTEET (POI)

  Kohteeseen on lisätty POI-pisteitä, jotka sisältävät kaiken tarvittavan tiedon kojeista, irtaimistosta sekä tiloista, elinkaarihistoriasta työturvallisuuteen.

 • DIGITAALISET AINEISTOT

  DIGITAALISET AINEISTOT

  Digitaalinen aineisto kerätään POI-pisteeseen asiakkaan omista järjestelmistä ja jaetaan käyttäjille määriteltyjen käyttöoikeuksien mukaan.

Toiminnat lyhyesti

TEHTÄVÄT JA SEURANTA

VALTO auttaa hallitsemaan operatiiviseen toimintaan liittyviä solmukohtia. Työtehtävien organisointi, jakaminen, ohjaus sekä toteutumisen seuranta onnistuu reaaliajassa yhdestä ja samasta käyttöliittymästä.

KOULUTUS JA PEREHDYTYS

Digitaalinen kaksonen nopeuttaa kohteeseen tutustumista sekä perehtymistä siellä oleviin laitteisiin. Samalla myös koulutus kohteessa oleviin toimintoihin käy luontevasti ja helposti.
Kohteessa liikkuminen, turvallisuuteen liittyvät asiat sekä kojeisiin ja laitteisiin liittyvät huomiot voidaan käydä läpi virtuaalisesti omalla tietokoneella.

TIETOTURVA

Tietoturvan on varmistettu, VALTO on suunniteltu noudattamaan tiukkoja tietoturvakriteereitä. DEKRA on sertifioitu tietoturva ISO 27001 ja järjestelmän palvelimet sijaitsevat Suomessa.

NAVIGOINTI, KOHTEET JA SIJAINNIT

Pohjakuvat sekä 360°-kuvat näyttävät kohteiden sijainnit sekä nopeuttavat niiden löytämistä. Tämä on selkeä etu, jopa 40% työajasta menee kohteiden etsimiseen.

TYÖTURVALLISUUS

Tärkeä kokonaisuus on kohteen turvallisuus ja HSE toiminnot yleisesti. Kartoihin ja kuviin on merkitty turvallisuuteen liittyvät POI -pisteet: vaara-alueet, laiteturvallisuusohjeet ja varoitukset sekä pelastustiet, ensiapupisteet, työturvallisuushuomiot ym.

KÄYTTÖLIITTYMÄ

VALTO on selaimella käytettävä, visuaalinen, käyttäjäystävällinen sovellus, jossa voidaan etsiä ja lisätä kohdetietoa, arkastella tiloja, sekä navigoida kohteessa käyttöoikeuksien mukaan.

AIKA JA RESURSSIT

Aika on yksi tärkeimmistä työresursseista, lähes neljännes työajasta menee informaation, sekä jopa 40% fyysisten paikkojen etsimiseen. VALTO360° on kehitetty asiantuntijoiden käytännön tarpeiden pohjalta parantamaan tiedon saatavuutta sekä kohteiden löytämistä.