Valto360

Tuotanto- ja kemianteollisuus

INDUSTRIAL PRODUCTS AND THE CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INDUSTRY

VALTO360° auttaa teollisuustuotannon hallinnassa, laitosten kunnon ylläpidossa sekä turvallisuuskäytännöissä. Tuotantolaitoksissa infrastruktuuri pirstaloituu ja levittäytyy useille eri alueille sekä toimialoille. VALTO käytön perusta on visuaalinen paikantaminen sekä reaaliaikaisen datan saatavuus heti tarvittaessa.

VALTO helpottaa dokumentointiprosesseja, raportointia ja varmistaa, että kaikki tarvittavat tiedot ovat helposti saatavilla ja ajan tasalla, henkilöstön ajankäyttö kohdistuu itse työtehtäviin sen sijaan että käyttäisivät aikaa tiedon etsimiseen.

Häiriön sattuessa informaation välitön saatavuus helpottaa korjaavien toimenpiteiden toteuttamista säästäen aikaa ja kustannuksia. Tuotantoympäristö esitetään yhdessä, selainkäyttöisessä näkymässä, joka koostuu 360° kuvista, POI-pisteistä sekä hallintapaneelista.

VALTO soveltuu eri toimintoihin:

KOULUTUS JA PEREHDYTTÄMINEN

VALTO sopii hyvin tehdasympäristössä tapahtuvien koulutusten alustaksi. Käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttäminen, tiloihin tutustuminen, laitteiden käyttöönoton kouluttaminen ym. Virtuaalinen koulutus mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman, kuten myös riskialttiiden toimintojen turvallisen, opiskelun. Tämä vähentää vahinkoja ja parantaa turvallisuutta.

Aiheesta lisää:
VALTO koulutus >>

TOIMINTAVARMUUS - HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Tuotannon toimintavarmuus on pohja kannattavalle liiketoiminnalle. Digitaalinen kaksonen auttaa teollisuuslaitoksia ennakoimaan huoltoa tarvitsevat kohteet, koneet ja laitteet.
VALTO tarkastus- ja elinkaarihistoriaan pohjautuva seuranta auttaa havaitsemaan mahdolliset ongelmat ennen kuin ne aiheuttavat pysäytyksiä tai kalliita korjauksia, ja samalla parantavat laitteiden käytettävyyttä sekä niiden turvallisuutta.

Informaatio ja opastus raaka-aineiden oikeanlaisesta käsittelystä ja käytöstä auttaa ehkäisemään prosessihäiriöistä johtuvia häiriöitä ja toimintakatkoksia.

Riippumatta mitä toimenpiteitä kohteessa tehdään, niin VALTO näyttää kohteeseen liittyvät dokumentit, ohjeistaa miten siellä liikutaan, mitä lupia, työkaluja, varaosia jne. tarvitaan.

LAADUNVALVONTA

Digitaalinen kaksoseen liitetyt IoT-sensorit sekä kameravalvonta (UPV-valmiudella) auttavat tunnistamaan mahdollisia häiriöitä ja laatuvirheitä tuotannossa. Tämä parantaa tuotantoprosessien laatua.

Lisäpalvelut:
VALTO Sensorit ja VALTO Kamerat >>

RISKIEN TUNNISTAMINEN JA HALLINTA

Tuotantoteollisuudessa tärkeää huolehtia turvallisuudesta, mahdolliset vaaratilanteet voivat olla vakavia ja vaikuttaa henkilöstön terveyteen, sekä aiheuttaa ympäristövahinkoja. VALTO auttaa noudattamaan sääntelyvaatimuksia ja raportointivelvoitteita, kuten HSEQ-määräyksiä. Digitaalinen kaksonen esimerkiksi avustaa teollisuudessa varmistamaan, että vaara-alueet ovat selkeästi merkitty ja että henkilöstöllä on tarvittava tietotaito, kulkuoikeudet ja ohjeistus vaara-alueilla liikkumiseen.

Alueturvallisuus kokonaisuudessaan on myös tärkeä osa tuotantolaitosten toimintaa. Visuaalisen kokonaiskuvan hahmottaminen turvallisuusympäristöstä, sekä asiaan liittyvän informaation linkittäminen eri järjestelmistä yhteen käyttöliittymään, helpottavat turvallisuudesta vastaavien henkilöiden kykyä hallita kokonaisuutta. VALTO Kamera lisäosa soveltuu aluevalvontaan, asiasta voi lukea lisää VALTO Kamerat >>

LAATU JA TEHOKAS TOIMITUSKETJU

  • Intuitiivinen tiedostojen hallintajärjestelmä linkittää tilassa olevat POI-pisteiden tiedon sinne missä sitä tarvitaan
  • Tehtävänhallintatyökalu auttaa työnkulun seurantaa ja varmistaa tehtävien oikea-aikainen suorittaminen
  • Yhteensopivuus (integroinnit) kolmansien osapuolien järjestelmiin parantaa eri tahojen yhteistyötä huomattavasti
  • Ehkäisee onnettomuuksia
  • Materiaalien hallinta: varasto, tavaroiden seuranta sekä hävikki