Valto360

Koulutus ja perehdyttäminen

TEHDÄÄN OPPIMINEN HELPOKSI

VALTO360° visuaalinen ympäristö on luonteva ja joustava oppimisalusta järjestää erityyppisiä koulutuksia. Virtuaalikoulutus digitaalisen kaksosen avulla ankkuroi oppimateriaalit näkymiin ja kohteisiin, jotka ovat kopio reaalimaailmasta. Koulutuksiin voidaan osallistua missä ja milloin tahansa. Tämä vähentää fyysistä liikkumisen tarvetta paikasta toiseen, mikä säästää aikaa ja vapauttaa HR-henkilöstön resursseja.

OLEMASSA OLEVA DATA KOULUTUSKÄYTTÖÖN

VALTO Koulutus on osa operatiivista toimintaa tukevaa VALTO360° tuotekokonaisuutta. Digitaaliseen kaksoseen lisätty aineisto on käytettävissä lähes sellaisenaan koulutusmateriaalina.

TÄSMÄKOULUTUSTA TARPEIDEN MUKAAN

Koulutukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen erityyppiseen toimintaan, oppilaitosympäristössä tapahtuva peruskoulutus, työelämässä tapahtuva orientoituminen ja uuden oppiminen, sekä turvallisuuskoulutus ja -kokonaisuudet.

OPPILAITOKSET

Useassa oppilaitoksessa on käytössä Moodle verkko-oppimisympäristö. VALTO Koulutus -lisäosa koostuu Moodle integraatiosta sekä valinnaisesta Articulate tehtäväosiosta, joiden avulla digitaalista kaksosta voidaan hyödyntää esimerkiksi simulaatioharjoituksissa sekä perehdytyksessä muiden oppiaineiden rinnalla.

TYÖELÄMÄ

Uusien työntekijöiden perehdyttäminen, sekä esimerkiksi työpaikan uusiin käytäntöihin tutustuminen, on vaivatonta ja palkitsevaa toteuttaa visuaalisessa 360° ympäristössä. Articulate -tehtäväosio ohjaa oppimista ja auttaa nostamaan oleelliset yksityiskohdat esille. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on selkeä mielikuva kohteesta sekä siellä olevasta infrastruktuurista. Työntekijällä on myös jatkossa hyvät valmiudet hankkia nopeasti tarvitsemansa tiedot, esimerkiksi turvallisuuskäytännöistä, laitteiden sijainneista ja käyttöohjeista. Digitaalinen kaksonen avulla voidaan myös simuloida erilaisia tilanteita, joihin työntekijöiden on varauduttava ja joihin heidän on reagoitava.

KOULUTUKSEN KAUTTA PAREMPI TYÖTURVALLISUUS

Yksi merkittävimmistä koulutuskohteista on turvallisuus ja HSEQ toiminnot yleisesti. Virtuaalisella koulutuksella on helppo muodostaa kokonaiskuva turvallisuuskäytännöistä ja -ympäristöstä, sekä erityistä huomiota vaativista kohteista. Toimintaympäristöstä tehtyyn virtuaaliseen kopioon voidaan merkitä turvallisuuteen liittyvät POI -pisteet: vaara-alueet, laiteturvallisuusohjeet, varoitukset, pelastustiet, ensiapupisteet, työturvallisuushuomiot ym. Esitettävä materiaali voi sisältää myös kuvia tai videoita, jotka havainnollistavat turvallisuusriskejä ja oikeita toimintatapoja.

MOODLE

VALTO Moodle integraatio on interaktiivinen koulutusikkuna 360° -maailmaan, jonka kautta voidaan visualisoida reaalimaailmassa oleva koulutusympäristö sekä näyttää siellä sijaitseva materiaali. Esimerkiksi teollisuudessa VALTO tuo visuaalisuutta porttikoulutuksiin ja perehdytyksiin.

ARTICULATE

Kurssien sisältöä luodessa hyödynnetään Articulaten tarjoamia työkaluja. Työkalujen avulla sisältö on helposti muokattavissa oppimista tukevaan muotoon. Visuaaliset ja interaktiiviset osat auttavat oppijaa asian sisäistämisessä. Lisäksi oppimisalustan (LMS) tarjoamat toiminnallisuudet, kuten edistymisen seuranta, tuovat kouluttajalle lisätietoa oppimistuloksista.