Valto360

UKK

Yleistä
Kenelle VALTO360° on tarkoitettu?

VALTO soveltuu kaikille, joilla on tarve nähdä ja hahmottaa visuaalisesti tietty kohde sekä kerätä ja linkittää informaatiota näkymässä olevaan pisteeseen.

Mitä lisäarvoa VALTO tarjoaa?

VALTO nopeuttaa tarkastusprosesseja merkittävästi tehokkaalla dokumenttien hallinnalla. VALTO tarjoaa asiakkaiden laitosten, rakennusten, omaisuuden, laitteiden jne. visuaalisen tarkastelun sekä dokumenttien hallinnan, ajasta ja paikasta riippumatta.

Miten VALTO toimii?

VALTO on visuaalinen käyttöympäristö, joka koostuu tarvittavista näkymistä tiloihin pohjapiirustuksina, 360º- ja valokuvina sekä 3D malleina. Kuvista löytyvät esimerkiksi laitteiden sijainnit, navigointiohjeet, pelastustiet ym.

Toinen tärkeä ominaisuus ovat kuviin lisätyt POI-pisteet, jotka sisältävät tarvittavan digitaaliseen informaation, esimerkiksi laitteiden käyttöohjeet, huoltohistorian, tarkastusraportit, röntgenkuvat ym.

Mikä on POI-piste?

Point of Interest eli Kiinnostuksen kohde on virtuaalisessa kuvassa näkyvään laitteeseen tai muuhun huomiota tarvitsevaan kohteeseen lisätty linkki-ikoni. POI linkistä löytyvät siihen liitetty data.

Kuinka VALTO asennetaan?

Järjestelmä on joko SaaS tai OnPremise asennus, asiakkaan tarpeiden mukaan. VALTO ei tarvitse asennusta loppukäyttäjän koneille.

Kuinka Valtoa käytetään, toimiiko se käynnykällä?

Kyllä, järjestelmää voidaan käyttää millä tahansa modernilla laitteella, jossa on moderni selain. Käyttö onnistuu niin kannettavalta tietokoneelta, pöytäkoneelta, tabletilta, kuin älypuhelimesta.

Korvaako VALTO yrityksen nykyiset järjestelmät?

VALTO ei ole rinnakkainen järjestelmä yrityksen omille ohjelmistoille. Tarkoitus on kerätä ja visualisoida tuotantoympäristö sekä tuoda käyttäjälle tieto näkyväksi eri järjestelmistä.

360° kuvat ovat raskaita käyttää mobiilissa, onko tälle vaihtoehtoa?

Kyllä on. Itse kohteessa, fyysisessä tilassa, POI pisteet on merkitty QR- ja RFiD tarroilla. Kun kyseinen koodi luetaan mobiililaiteella, se avaa POI-pisteeseen linkitetyn tiedostohallintaikkunan.

Miten VALTO on hinnoiteltu?

Hinta muodostuu pääasiassa käyttäjälisensseistä. Optiot on hinnoiteltu erikseen. Oppilaitoksille tarjotaan tilakohtaisia käyttäjämäärästä riippumattomia lisenssejä.

Ominaisuudet
Korvaako VALTO toiminnanohjausjärjestelmän?

Ei korvaa, VALTO kuitenkin näyttää ja linkittää käytössä olevien järjestelmien dataa.

Voiko käyttäjiä määritellä ja rajata käyttöoikeuksia?

Käyttäjille voidaan määritellä erilaisia käyttöoikeuksia, sekä määritellä ja rajata pääsy yksittäisiin kohteisiin (lokaatio) POI:n tarkkuudella.

Lähettääkö VALTO hälytyksiä mittaustuloksista tai muista tapahtumista?

Tällä hetkellä hälytykset näkyvät järjestelmän sisällä. Tulevaisuudessa on tarkoitus ottaa mukaan sähköpostihälytykset.

Tarkastukset
Mitä arvoa VALTO360° on teknisissä tarkastuksissa?

VALTO nopeuttaa tarkastusprosesseja merkittävästi, se tarjoaa työkalun asiakkaiden kohteiden kuten laitosten, rakennusten, omaisuuden, laitteiden ym. löytämiseen ja visuaalisen tarkastelun sekä dokumenttien hallinnan, ajasta ja paikasta riippumatta.

Voiko Valtoa käyttää tarkastusraportointityökaluna?

VALTO tarjoaa työkalut tarkastusraporttien sisällön dokumentoinnille, mutta se ei korvaa työkaluja, joilla tehdään viralliset tarkastusraportit. Kaikki mittaukset on suoritettava asianmukaisilla tarkastuslaitteilla, materiaaleilla, menetelmillä ja prosesseilla.

Mitä hyötyä Valtosta on tarkastusprojekteissa?

Se parantaa tarkastusprojektien hallintaa, suunnittelua, valmistelua, kohteiden löytämistä sekä nopeuttaa porttikoulutuksia. Lisäksi tarvittavat dokumentit ovat heti saatavilla kohteen POI-pisteen takaa.

Parantaako VALTO tarkastusasiakirjojen jäljitettävyyttä?

Kyllä, merkittävästi. Virtuaaliympäristössä kaikki kohdetieto ja informaatio voidaan linkittää POI-pisteisiin, jolloin käyttäjillä on välitön pääsy kaikkiin kohteeseen liittyviin asiakirjoihin.