Valto360

Työturvallisuus ja ympäristö

HSE sekä alueturvallisuus ja vartiointi

VALTO360° lisää työntekijöiden turvallisuuskulttuuria helppokäyttöisyydellä ja selkeydellään, sekä auttaa ylläpitämään korkeaa turvallisuus- ja laatuvaatimustasoa.

VALTO parantaa työ- ja henkilöturvallisuutta toiminnan eri alueilla ja tasoilla, sekä optimoi turvallisuushenkilöstön toimintaa. Edut tulevat selkeimmin esille alueeseen ja tehtäviin perehdyttämisessä, koulutuksessa sekä alueen valvonnassa ja seurannassa. Toiminta-alueeseen perehdyttämisen, interaktiivisten harjoitusten ja simulaatioiden avulla muodostuu ymmärrys turvallisuuskäytäntöjen tärkeydestä ja niiden vaikutuksesta turvallisuuteen yleisesti..

KOULUTUS JA PEREHDYTTÄMINEN

Turvallisuuden perusta on hyvä perehdyttäminen toimintoihin. VALTO auttaa uusien työntekijöiden koulutuksessa, virtuaalisesti simuloitu koulutus- ja perehdytysympäristö helpottaa perehtymistä toimintaympäristöön ja -käytäntöihin sekä toimimaan tiloissa turvallisesti. Esimerkiksi huoltoseisokeissa alueelle tulee työntekijöitä, jotka eivät tunne laitosta. VALTO on helppo työkalu perehdyttämiseen sekä seurata koulutusten suorittamista.

Vanhoille työntekijöille virtuaalinen verkko-oppiminen on palkitseva ympäristö ylläpitää sekä päivittää osaamistaan ja opiskella uusia taitoja omaan tahtiin.

LIIKKUMINEN JA VAARA-ALUEET

Tuttu ympäristö helpottaa liikkumista ja varautumista mahdollisiin vaaratilanteisiin. VALTO auttaa vaarallisten tilanteiden harjoittelua ja käsittelyä ennen fyysistä läsnäoloa paikan päällä. Liikkumalla virtuaalisessa 360º kopiossa toimipaikasta paikat ja kojeet tulevat tutuksi, jolloin vaara-alueet ja riskialttiit paikat ovat jo ennakkoon tiedossa. Digitaalisen kaksosen POI -merkinnät näyttävät varoitukset ja huomioitavat asiat, sekä auttaa työntekijöitä navigoimaan työympäristössä turvallisesti.

Työympäristössä vierailee myös työntekijöitä, jotka tulevat tekemään jotain tiettyä, tai erikoisosaamista vaativaa tehtävää. VALTO interaktiivisella porttikoulutuksella voidaan lyhentää perehdyttämiseen käytettävää aikaa sekä nopeuttaa kohteiden löytämistä ja dokumentaation saatavuutta.

SEURANTA, VALVONTA JA HÄLYTYKSET

Työympäristössä on useita paikkoja ja alueita, joilla liikkuminen on erityisen rajoitettua, kuten esimerkiksi terveydelle vaaralliset tai liikesalaisuudeksi luokiteltavat tilat. Digitaalinen kaksonen helpottaa alueelle tulevien sekä siellä liikkuvien henkilöiden seurannassa ja valvonnassa.

Myös tulevan ennakointi parantaa turvallisuutta, mikäli tietyllä aikavälillä on useita vahinkoja ja hälytyksiä samoilla alueilla, voidaan kohdistaa resurssien käyttöä paremmin ja ohjata turvallisuuskäytäntöjä tehokkaammin.

VALTO Kamera (UVP tuella) ja Sensorit lisäosat laajentavat etävalvontaa, ja auttavat seuraamaan alueella liikkuvia ja antavat hälytyksen mikäli asiatonta liikettä havaitaan esimerkiksi vaarallisella alueella tai alueelle on tunkeuduttu luvattomasti.

Lisäpalvelut:

VALTO Kamera ja VALTO Sensorit >>

DOKUMENTAATIO JA RAPORTOINTI

Digitaalinen kaksonen kautta turvallisuusympäristön dokumentointi ja raportointi on kaikkien asianomaisten tarkasteltavissa reaaliajassa.

VALTO näyttää ja tallentaa tiedot havainnoista, hälytyksistä, toimenpiteistä ja raportoi ne räätälöidysti halutuille tahoille, heille myönnettyjen oikeuksien sekä vastuiden mukaisesti. Tämä auttaa vartiointi-, aluevalvonta- ja alueturvallisuusvastaavia tehostamaan toimintaa, parantamaan turvallisuutta ja minimoimaan riskejä.