Valto360

Energiatuotanto ja -jakelu

SÄHKÖNTUOTANTO JA JAKELU & ÖLJY JA KAASU

Kriittisellä energia-alalla VALTO auttaa hallitsemaan useita eri toimintoja ja riippuvuussuhteita. Tuotantoprosessi on systeemikokonaisuus, jossa jokainen tuotantoketjun osa on tärkeä. VALTO näyttää kokonaiskuvan tuotantotilan statuksesta, sekä auttaa turvaamaan tuotteiden korkean laadun sekä toimitusketjun tehokkuuden.

TARVITTAVA INFORMAATIO SIELLÄ MISSÄ TARVITAAN

Hajallaan olevan energia-alan infrastruktuurin ylläpitoketjut ovat pitkiä ja kalliita ylläpitää. Tiedon sekä kohteiden sijaintien etsimiseen kuluu merkittävästi työaikaa. Tuotanto- ja huoltovarmuuden ylläpitäminen paranee huomattavasti kun informaation on saatavilla heti tarvittaessa. Reaaliaikaisen tiedon saatavuus ja jakaminen on taloudellisin tapa tehostaa resurssien käyttöä.

YHTEISTYÖ

Energiayksiköiden ylläpitoon osallistuvien työntekijöiden ja alihankintaketjujen sujuva kommunikointi sekä toimien hallinnointi on toimintavarmuuden kannalta oleellista. Reaaliaikaisen informaation ja paikkatiedon jakamiseen, sekä operatiiviseen työnohjaukseen ja -seurantaan kehitetty VALTO360° tavoittaa kaikki projekteihin osallistujat.

VALTO auttaa myös ennakoimaan mahdollisia ongelmia ja häiriöitä tuotantoprosessissa, mikä auttaa vähentämään tuotantoseisokkeja ja parantamaan toimitusvarmuutta ja -nopeutta.

VISUAALINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

VALTO360° on kehitetty keräämään informaatio yritysten omista järjestelmistä yhteen visuaaliseen käyttöliittymään, se ei korvaa yritysten omia järjestelmiä, vaan se tehostaa niiden käyttöä merkittävästi. Informaatio suodatetaan ja esitetään selkeästi käyttäjien oikeuksien sekä tarpeiden mukaan, yrityksen johdosta aina alihankkijoille.

TIETOTURVA

VALTO on suojattu asianmukaisesti, vain oikeutetut käyttäjät pääsevät käsiksi tietoihin ja tietoturvan on varmistettu. VALTO on suunniteltu noudattamaan tiukkoja tietoturvakriteereitä. DEKRA on sertifioitu tietoturva ISO 27001 ja järjestelmän palvelimet sijaitsevat Suomessa.

TURVALLISUUS JA LUOTETTAVUUS

Tehostamme energiateollisuuden toimintoja luotettavien digitaalisten resurssien avulla:

  • Digitaalinen tiedonhallinta selkeyttää tuotantokokonaisuuden hallintaa
  • Ehkäisee onnettomuuksia ja vahinkoja
  • Auttaa hallitsemaan tuotantovälineitä ja niissä tapahtuvia muutoksia
  • Lyhentää seisokkeja sekä huolto- ja korjausaikoja (ennakoiva tarkastustoiminta)
  • Tehokas ja ajantasainen tiedonseuranta auttaa suunnittelua ja ennakointia