Toimialat

TIEDON JA TILANHALLINTAA USEILLE ERI LIIKETOIMINTA-ALUEILLE

VALTO360° soveltuu käytettäväksi kaikissa kohteissa, missä tarvitaan luotettavaa tietoa kiinteistöistä, teknisestä infrastruktuurista, irtaimistosta sekä HSEQ kokonaisuudesta. Kaikki oleellinen tieto on heti käytettävissä siellä missä sitä tarvitaan.

Tiedonhallintaratkaisut hyödyntävät tehokkaasti digitaalisia palveluita sekä minimoivat inhimillisten virheiden riskin.

TOIMIALAT

Virtuaalinen navigointi- ja raportointityökalu on suunniteltu teollisuus- ja tuotantotilojen sekä kiinteistöjen tarkasteluun ja hallintaan.

 • Nopeampi kohteiden paikallistaminen
 • Digitaalisen materiaalin välitön saatavuus
 • Intuitiivinen käyttöliittymä ja navigointi
 • Mahdollisuus virtuaalivalmisteluihin ja koulutukseen

SÄHKÖNTUOTANTO JA JAKELU & ÖLJY JA KAASU

Kriittisellä energia-alalla VALTO360° auttaa hallitsemaan useita eri toimintoja ja riippuvuussuhteita keskitetyn käyttöliittymä kautta. VALTO360° näyttää kokonaiskuvan tuotantotilan statuksesta sekä auttaa turvaamaan tuotteiden korkean laadun sekä toimitusketjun tehokkuuden.

SÄHKÖNTUOTANTO JA JAKELU & ÖLJY JA KAASU

TURVALLISUUS JA LUOTETTAVUUS

Tehostamme energiateollisuuden toimintoja luotettavien digitaalisten resurssien avulla:

 • Digitaalinen tiedonhallinta selkeyttää tuotantokokonaisuuden hallintaa
 • Ehkäisee onnettomuuksia ja vahinkoja
 • Auttaa hallitsemaan tuotantovälineitä ja niissä tapahtuvia muutoksia
 • Lyhentää seisokkeja sekä huolto- ja korjausaikoja (ennakoiva tarkastustoiminta)
 • Tehokas ja ajantasainen tiedonseuranta auttaa suunnittelua ja ennakointia

RAKENTAMINEN JA KIINTEISTÖT

Rakennuksiin ja toimitiloihin liittyvän tiedon sekä omaisuuden hallinta on selkeää, avointa ja tehokasta.

Kiinteistöjen eri toimintojen kokonaiskuva on esillä hallintapaneelissa yhdessä näkymässä.

RAKENTAMINEN JA KIINTEISTÖT

AUTAMME KIINTEISTÖSEKTORIA HALLITSEMAAN KOKONAISUUKSIA KOKO ELINKAAREN AJAN

 • Selkeä yleiskatsaus kiinteistön käyttö- ja toimintaympäristön irtaimistosta sekä dokumenteista ja asiakirjoista
 • Digitaalinen tiedonhallinta selkeyttää omaisuudenhallintaa
 • Ennakoiva työkalu korjaus- ja huoltotoimenpiteisiin
 • Lyhentää remontti- ja korjausprojekteja selkeillä, ajantasaisilla kuntoraporteilla
 • Tehokas sovellus kiinteistön ja irtaimiston kunnonseurantaan

TEOLLISUUSTUOTTEET SEKÄ KEMIKAALI- JA FARMASIATEOLLISUUS

Tuotantotiloissa vaara-alueita, kulkuoikeuksia, HSEQ ym. toimintoja hallinta tehdään vaivattomasti käyttöpaneelin kautta. Tarvittava tieto haetaan eri järjestelmistä visuaaliseen käyttöliittymään, jossa on esillä oleellinen tieto toiminnasta ja valvonnasta vastaaville henkilöille.

TEOLLISUUSTUOTTEET SEKÄ KEMIKAALI- JA FARMASIATEOLLISUUS

LAATU JA TEHOKAS TOIMITUSKETJU

 • Intuitiivinen tiedostojen hallintajärjestelmä linkittää tilassa olevat POI-pisteiden tiedon sinne missä sitä tarvitaan
 • Tehtävänhallintatyökalu auttaa työnkulun seurantaa ja varmistaa tehtävien oikea-aikainen suorittaminen
 • Yhteensopivuus (integroinnit) kolmansien osapuolien järjestelmiin parantaa eri tahojen yhteistyötä huomattavasti
 • Ehkäisee onnettomuuksia
 • Materiaalien hallinta: varasto, tavaroiden seuranta sekä hävikki