Ominaisuudet

TÄSMÄLLISTÄ PAIKKATIETOA

"AUTAMME yrityksiä hallitsemaan tuotantotiloja,
sekä siellä sijaitsevaa tietoa."

VALTO360° on virtuaalinen toiminta- ja raportointityökalu tiloihin, joissa on paljon huomiota ja tarkastelua vaativaa tila- ja kohdetietoa.

Tuomme tiedon juuri siihen paikkaan missä sitä tarvitaan. VALTO360° keskeisimmät ominaisuudet ovat:

 • VISUAALINEN tuotantoympäristö, joka esitetään selkeästi 360°-kuvina sekä pohjapiirustuksina.
 • DIGITAALINEN tieto, joka kerätään eri hakemistoista ja järjestelmistä. Päivitetty informaatio tallennetaan takaisin lähdekansioon.

Tieto on aina ajantasalla.

TÄSMÄLLISTÄ PAIKKATIETOA

DIGITAALINEN KAKSONEN

VALTO360° tuoteympäristössä virtualisoimme asiakkaamme toiminta- ja tuotantotilat. Teemme tuotantoympäristöstä digitaalisen, interaktiivisen kopion 360°-kuvista ja pohjapiirustuksista. Kokonaisuuteen lisätään tilaan liittyvät informaatiopisteet ja ikonit sekä QR-tarrat tuotantotilaan .

Digitaalisen kopion elementit ovat:

 • Alue- ja pohjakartat
 • 360°-panoraamavalokuvat
 • Informaatiopisteet (POI)
 • Visuaalinen käyttöliittymä
 • Tuotantoympäristön QR-tarrat

TÄSMÄTIETOA OIKEASSA PAIKASSA

VALTO360° on kehitetty tuotantoteollisuuden raportointiin, dokumentointiin sekä monitorointiin.

Asiakkaan eri järjestelmissä ja hakemistoissa hajallaan oleva tieto näytetään siinä pisteessä missä sitä tarvitaan, ajasta ja paikasta riippumatta.

Palvelu on käytettävissä kaikilla yleisillä päätelaitteilla ja selaimilla. Kohdetietoa voidaan tarkastella milloin tahansa, mistä tahansa, käymättä paikan päällä.

VALTO360° ETUJA LYHYESTI

 • Nopeampi kohteiden löytyminen
 • Parantaa yhteistyötä, työn sujuvuutta ja turvallisuutta kohteessa
 • Digitaaliset aineistot heti saatavilla
 • Lisää tietojen jakamisen luotettavuutta ja laatua
 • Intuitiivinen käyttöliittymä ja navigointi
 • Käyttäjäystävällinen, kuka tahansa voi tarkastella, etsiä ja lisätä kohdetietoa sekä navigoida tuotantotiloissa
 • Mahdollisuus virtuaaliseen valmisteluun ja koulutuksiin.

TUOTEKUVAUS

TURVALLISUUS

Yritystoiminnan yksi tärkeimmistä perusteista on turvallisuus. VALTO360° on mahdollista hallita ja ylläpitää työturvallisuutta sekä työympäristön turvallisuutta.

TUOTTAVUUS

VALTO360° sisältää tuotantotilassa olevan, tarvittavan tiedon. Tämä helpottaa tilojen ja tiedon hallintaa, sekä toimintojen koordinointia, myös ilman fyysistä paikalla oloa.

TOIMINTAPROSESSIT

Toimintaympäristöä on usein haastavaa hahmottaa. VALTO360° kerää oleellisen tiedon hallintapaneeliin, ja näyttää yleiskuvan tuotantolaitoksen tilasta.

TUOTEKUVAUS - TIIVISTELMÄ

 • Parantaa turvallisuutta
 • Tehostaa tuottavuutta sekä prosesseja
 • Kerää ja esittää hajanaisen tiedon
 • Nopeuttaa tietojen saantia
 • Soveltuu raportointiin, dokumentointiin ja monitorointiin
 • Visuaalinen näkymä tarkastuskohteeseen
 • Intuitiivinen käyttöliittymä
 • Käytettävissä kaikilla yleisillä päätelaitteilla ja selaimilla

VALTO360° KÄYTÄNNÖSSÄ

Virtuaalisessa kokonaisuudessa liikkuminen ja navigointi, sekä tiedon tarkastelu on helppoa ja intuitiivista. VALTO360° on käytettävissä kaikilla yleisillä päätelaitteilla ja selaimilla.

VALTO360° soveltuu usealle eri toimialalle. Lähes kaikki yrityksen tuotantoympäristön operatiivinen toiminta voidaan liittää siihen. Hallintapaneelin kautta toimintaympäristön status on nähtävillä yhdessä näkymässä.

Kokonaisuutta hallitaan asiakaskohtaisesti räätälöidyllä HALLINTAPANEELILLA, joka näyttää kootusti yleiskuvan tuotanto- ja turvallisuusympäristön tilasta ja tiedoista.

VALTO360° auttaa ja nopeuttaa turvallisuus-, tarkastus- ja valvontaprosesseja, koska havainnot ja tarkastustulokset ovat välittömästi kirjattavissa, ja heti kaikkien käyttäjien saatavilla.

YHDESSÄ TEKEMISTÄ

VALTO360° on yhteistyöalusta, joka helpottaa toimintojen organisointia tarkastuksista aina ylläpitoon, sekä eri ammattiryhmien ja alihankkijoiden virtuaalista työnohjausta. Se on toiminnallinen kokonaisuus, joka parantaa yhteistyötä monella eri operatiivisen toiminnan osa-alueella, fyysisten rakenteiden elinkaarihistoriasta tietoturvaan ja vakuutuksien hallintaan.

AINEISTOT JA SISÄLTÖ

DIGITAALINEN tieto kerätään eri hakemistoista ja järjestelmistä, joihin muokattu tieto myös tallennetaan.

Kohdetieto voi olla ohjeita, mittaustuloksia, videokuvaa, pöytäkirjoja, hälytysrajoja jne. Lähes kaikki digitaalinen aineisto voidaan liittää sovellukseen.

Keskitetty tiedonhallinta näyttää aina ajantasaisen tiedon kohdepisteestä.

VALTO360° on enemmän kuin osiensa summa. Digitaalisen aineiston hallinta sekä eri toimijoiden ja projektien sujuva koordinointi kohdistaa resurssit oikein ja lisää toiminnan sujuvuutta.

VALTO360° hallitsee monipuolisesti digitaalista informaatiota, josta on selkeitä etuja:

 • Tiedon oikea kohdentaminen helpottaa sekä nopeuttaa tarkastus- ja valvontaprosesseja
 • Tiedot saatavilla heti, riippumatta ajasta ja paikasta.
 • Näyttää aineistoja käyttäjäluokitusten ja projektien mukaan
 • Havainnot ja tarkastustulokset ovat välittömästi kirjattavissa ja saatavilla.
 • VALTO360° tuo ja tallentaa tietoa eri järjestelmistä

JÄRJESTELMÄ

VALTO360° sisältää tuotteena erilaisia vakiopalveluita, kuten sovelluksen tuottaminen, isännöinti, ylläpito.

Järjestelmässä on modulaarinen arkkitehtuuri. Integraatiot ja asennus tehdään tapauskohtaisesti. Sovellukseen tuodaan ja siitä tallennetaan tietoa asiakkaan omiin järjestelmiin.

Asennus on joko ohjelmisto palveluna (SaaS -Software as a Service) tai paikallinen asennus (On-Premises) asiakkaan omalle palvelimelle.

Palveluratkaisuun on saatavilla palvelu- sopimuksessa määriteltyjä asiantuntija- ja lisäpalveluita.

Lisäpalveluita ovat:

 • pohjakarttojen luominen tai muokkaaminen
 • 360-kuvien ottaminen
 • informaatio- ja raportointipisteiden lisääminen
 • virtuaalinäkymien muodostaminen
 • integraatioiden ym. toimintojen toteuttaminen, esimerkiksi IOT sensoridata ym.
 • ylläpitoon tarvittava asiantuntija-apu
 • konsultointi
 • HSE yhteensopiva
Molentum Oy